Mätinstrument

Olika mätinstrument krävs vid elektrikerarbeten. För att arbetet ska bli korrekt utfört är det viktigt att du använder dig av bra instrument, men det krävs även att du har goda kunskaper kring mätinstrument. Företaget Caltech.se erbjuder enstaka verktyg eller helhetslösningar av mätinstrument. Utrustningen kommer från ledande tillverkare som är konstruerade för att du skall få rätt resultat och verktyg. Här finner du både de portabla instrument eller bänkinstrument som krävs.

God kvalitet på mätinstrument för el är förstås viktigt för att du ska kunna förlita dig på resultatet. Men precis lika viktigt är det att du kan använda dig av resultatet. Du behöver förstå datan som mätinstrumentet anger, hur den kan valideras och även ha kunskap om vilka fel som kan förekomma. Du kommer behöva använda mätinstrument för el men temperatur och luft kan även vara aktuella inom ditt arbetsområde.

Mätinstrument el

När det kommer till mätinstrument för el finns det flera olika typer som är viktiga. Ett mycket praktiskt och funktionellt el mätinstrument är en digital multimeter. Men den kan du utföra flera olika test och är smidig att ha med sig. Den kan exempelvis mäta likspänning, växelspänning, resistans och temperatur. En multimeter av god kvalitet är mycket pålitlig trots att den har så många användningsområden. Var noga med att välja instrument av bra kvalité och som är pålitligt för din arbetsuppgift då säkerhet är av yttersta vikt när det handlar om el.

En energilogger hjälper dig att utför högprecisionsmätning på en eller tre faser genom att mäta spänning och ström och därigenom beräknar effekt och effektfaktor med stor noggrannhet. Energiloggaren utgör ett ovärderligt verktyg för felsökning, övervakning och mätning av elförbrukningen.

Ett annat viktigt och användbart mätinstrument för el är en spänningsmätare. Den är liten och praktisk, och med den kan du snabbt kontrollera om det finns någon spänning på en viss punkt. Den är enkel att ha i fickan och därför kan du snabbt dubbelkolla spänningen och se om det är säkert att utföra ett arbete precis där.

Det finns även andra små praktiska mätare. Exempelvis en mätare som också är en skruvmejsel. Det finns även separata amperemätare, batterimätare och voltmätare. Även om en multimeter kan vissa de mest är det ibland mer praktiskt med ett litet och snabbt mätinstrument.

Mätinstrument temperatur


Att kunna mäta temperatur med hög precision kan vara av största vikt i ditt yrke. För att kunna göra en precisionsmätning krävs ett mätinstrument för temperatur som är mycket noggrant. En vanlig termometer kommer inte att göra jobbet tillräckligt bra. Ett mätinstrument för temperatur kan visa om ett föremål är överhettat eller om det håller korrekt temperatur. Du kan med fördel välja ett mätinstrument som kan visa både temperatur och fukt. Det är viktigt att kunna upptäcka fukt i exempelvis väggar och tak vid en elinstallation. Idag finns det mycket precisa mätinstrument med flera olika funktioner som är praktiska för dig som elektriker.

Mätinstrument luft


Som elektriker kan du behöva ett mätinstrument för luft för att kunna göra precisionsmätningar. Det kan exempelvis handla om att du vill kunna mäta luftkvaliteten eller luftflödet i ett rum. Med en anemometer kan du med precision mäta ett luftflöde. Ett mätinstrument för luft kan exempelvis ge indikationer om det finns risk för fukt, vilket kan påverka hur en elinstallation ska utföras. Det finns bra multiinstrument som kan mäta luftflöde och luftkvalitet och som ger mycket precisa mätningar. Ett perfekt verktyg för dig som elektriker som inte är i behov av ett mätverktyg för luft allt för ofta.

Portabla mätinstrument

Som elektriker arbetar du på flera olika platser och du behöver ofta snabbt kunna använda mätinstrument för el på olika ställen. Därför är portabla mätinstrument mycket praktiska och användbara. Det är viktigt att mätinstrument för el är precisa och korrekta, både för resultat men även säkerhet, och idag är de flesta portabla mätinstrumenten mycket bra.

Skillnaden på portabla mätinstrument och bänkinstrument är precisionen. Behöver du kunna mäta med extrem precision kan ett bänkinstrument vara bättre. Exempelvis en digital multimeter kommer inte kunna visa resistansen lika precist som en stationär resistansmätare. Du kan behöva ett precisionsinstrument exempelvis vid systemtillämpningar. För de allra flesta vanliga elarbeten duger det alldeles utmärkt med portabla mätinstrument för el.

Även portabla mätinstrument för luft och temperatur är oftast tillräckligt bra för att utföra de flesta arbeten. Det är endast vid extrem precision bänkinstrument behöver användas. Exempelvis när det är viktigt att kunna läsa av många decimaler.

Portabla mätinstrument Bänkinstrument
Praktiskt att bära med sig Är stationär på en plats
Visar resultat med precision Visar resultat med extrem precision
Behöver ofta batteri Drivs vanligtvis på el
Används vid vanliga elarbeten Används exempelvis vid systemtillämpningar