Elinstallationsreglerna

Elinstallationsreglerna syftar närmare bestämt på ELSÄK-FS 2022, vilket är den svenska standarden för elinstallationer där den senaste uppdateringen kom 2022. Standarden finns till för att säkerställa elsäkerheten för både nya och äldre byggnader och minska risken för olyckor. Den specificerar regler och föreskrifter för installation och underhåll av elanläggningar. Syftet är att säkerställa att installationer i elanläggningar uppfyller alla säkerhetskrav som finns i Sverige.

Utbildning inom Elinstallationsreglerna

En utbildning inom Elinstallationsreglerna lär dig mer om vilka föreskrifter och krav som finns inom området. Du får också lära dig att göra en riskanalys, lära dig hitta i standarden och förstå olika begrepp inom området. INSU är en utbildningspartner som erbjuder en grundkurs inom Elinstallationsreglerna runt om i landet. Kursen hålls under en dag och hålls runt om i landet. Deras kursledare har själva erfarenhet av branschen de undervisar inom. De vänder sig till alla som utför elinstallationer eller gör förändringsarbeten på befintliga anläggningar.

Handbok för Elinstallationsreglerna

Införlag har gett ut en handbok i PDF-format för dig som vill lära dig allt om regler för projektering, montering och kontroll av elinstallationer. Det här är en gedigen handbok som spänner över nästan 600 sidor. Kom till Införlags handbok 444 om Elinstallationsreglerna.

Viktigt att tänka på vid elarbete

När man arbetar med el är det mycket viktigt att ha kunskap om elsäkerhet och att följa de regler och föreskrifter som finns för att minimera risken för olyckor. Här är några viktiga punkter att tänka på:

  1. Använd rätt verktyg och utrustning: Se till att du använder rätt verktyg och utrustning för att utföra arbetet. Kontrollera att allt är i gott skick och fungerar som det ska.
  2. Säkerställ att strömmen är avstängd: Innan du börjar arbeta med el, säkerställ att strömmen är avstängd och att du har spärrat av området. Använd en spänningsdetektor för att dubbelkolla att det inte finns någon ström.
  3. Skydda dig själv: Använd relevanta skyddskläder och skyddsglasögon för att skydda dig själv mot elektrisk stötar och andra faror.
  4. Följ reglerna: Följ alltid de regler och föreskrifter som finns för elinstallationer och se till att du har den nödvändiga kompetensen för att utföra installationerna. Här är utbildningen en mycket viktig faktor.

Läs mer i artikeln Att tänka på vid elarbeten och elinstallationer hos Affärsverken. Där kan du läsa om vilka elarbeten du kan göra själv och när du bär anlita behörig elinstallatör.