Elektriker

Välkomna! Här hittar ni nyheter, fakta om elektrikerbranschen och läsa mer om de tjänster som en elektriker utför. Vi hjälper även till med att hitta utförare på din ort, och fungerar som förmedlare mellan köpare och utförare.

ROT-avdrag och elektriker – vad gäller?

De flesta vanliga elarbeten, som utförs i hemmet, omfattas av ROT-avdragets regelverk. I korthet innebär det att du bara betalar 70 % av arbetskostnaden när du till exempel får hjälp med att dra in el, byta ut gamla ledningar eller med att utföra elreparationer eller installationer. Avdraget gäller även om arbetet handlar om att gräva ned el som ska försörja bostadshuset. Arbetskostnaderna för nedgrävningen subventioneras.

Vanliga eltjänster i bostadsrätter som omfattas av ROT-avdraget är byte av elcentraler, moderniseringar av lägenheters elsystem samt installation av extra vägguttag.

Som alltid gäller följande villkor för att du, oavsett tjänst, ska få nyttja avdraget:

  • Du ska vara myndig.
  • Du bor i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av dina totala inkomster.
  • Arbetet ska ha betalats för innan årsskiftet, om avdraget ska komma med i deklarationen året därpå.
  • Du behöver ha betalat in tillräckligt med skatt för att ha en summa att kvitta mot.
  • Du ska äga bostaden (och bo i den, helt eller delvis) som arbetet utförs i.
  • Tjänsten i sig måste omfattas av ROT-avdraget. Ovan denna punktlista ser du ett antal exempel. Elektrikertjänster är normalt subventionerade.

Viktigt att känna till är att det enbart är arbetskostnaderna som subventioneras. Materialkostnader är desamma. Också viktigt att känna till är att max 50 000 kronor kan dras av per person och år.

Auktorisationer

Arbetet som elektriker, eller elinstallatör, är reglerat. För att få utöva det krävs en auktorisation som utfärdas av Elsäkerhetsverket. En del auktorisationer ger den behörige rätt att utföra lättare arbeten, medan andra auktorisationer kan ge rätt att arbeta med mer komplexa uppgifter.

Innan en auktorisation kan fås behöver elektrikern vara utbildad och ha praktisk erfarenhet. De exakta kraven regleras i de auktorisationsföreskrifter som sammanställts av Elsäkerhetsverket.

En vanlig missuppfattning är dock att alla som yrkesmässigt arbetar med elinstallationer behöver ha en auktorisation. Så är alltså inte fallet. Däremot gör krav gällande att samtliga som utför elinstallationsarbeten i yrket behöver ingå i ett egenkontrollprogram. Det är egenkontrollprogrammet som avgör vilka typer av arbeten som får utföras i företagets tjänst.

En auktoriserad elinstallatör kan utföra arbeten privat, så länge arbetet omfattas av auktorisationen. Den som arbetar med el men som inte är auktoriserad, får inte utföra elarbeten privat eller utanför ett företags egenkontrollprogram.

Det som gäller är alltså att man måste vara auktoriserad – eller omfattas av ett egenkontrollprogram hos ett elföretag.

Glad elektriker

Att anlita en elektriker

Hur vet man egentligen vilken elektriker man bör anlita? Konkurrensen är ganska hård, och det finns många aktörer att välja mellan. Något som brukar rekommenderas är att ta in flera offerter, särskilt om det gäller ett lite större arbete. Du har då möjlighet att säkerställa att du betalar ett marknadsmässigt pris, och kan ställa de olika offerterna mot varandra. Var noga med att ge så mycket detaljer du kan om arbetet när du ber om en offert. Utan tillräckligt med detaljer kan inte heller offerten bli särskilt precis.

Inför ett större arbete är tillit mellan elektriker och kund mycket viktigt. Det bör vara tydligt vad som ingår, under vilken tidsperiod arbetet ska utföras och vad som händer om tidsplanen inte hålls. Tydligt bör också vara priset och eventuella kostnader som kan dyka upp längs arbetets gång.

Att rekommendera är att få ned så mycket på papper som möjligt. Då har såväl du som elektriker något att luta er tillbaka på om en tvist skulle uppstå.

Elbesiktning

Innan man köper en villa, ett fritidshus eller en fastighet är det bra att kontrollera elinstallationerna. Äldre fastigheter har inte sällan elinstallationer som är lika gamla som själva fastigheten. Av det här skälet är det bra att låta utföra en elbesiktning. För säkerheten, och för att bespara dig besvär i framtiden. Allvarliga elfel är dessutom något som kan sänka värdet på huset eller fastigheten, och möjligen något som bör tas i åtanke när ett eventuellt bud läggs på objektet.

Viktigt att känna till är att det är innehavaren som ansvarar för säkerheten. Med bakgrund av det bör du se till att begära handlingar från säljaren som visar vilka som utfört fastighetens elinstallationer. Titta även på handlingar på elinstallationer som rör till exempel infällda spotlights eller golvvärme. Det är inte ovanligt att dessa typer av installationer är utförda i efterhand.