Elektriker Helsingborg

Det finns en del saker att hålla koll på om du behöver en elektriker i Helsingborg. Utbudet är gott, men det är stor skillnad på olika elektriker. Det är viktigt att en elinstallation blir korrekt utförd. Därför måste din elektriker i Helsingborg vara registrerad för den verksamhetstyp som arbetet kräver. Vi har gjort en sammanställning av saker att tänka på när du anlitar en elektriker i Helsingborg.

En elektriker-tät stad

Du kommer knappast att ha problem med att hitta en bra elektriker i Helsingborg. Utbudet är enormt. Totalt finns det mellan 70 och 80 företag som jobbar med olika former av elinstallation och el-service i Helsingborg med omnejd.

Många av Helsingborgs elektriker håller till i de norra delarna av staden. Det finns ett dussintal elektriker i områdena Tågaborg, Ringstorp, Gyhult och Dalhem. Det finns även elektriker nära centrum och söder om Helsingborg. Om du bor i utkanterna av staden kan det vara bra att känna till att det finns många elektriker även där. Det finns till exempel elektriker i Påarp, Hittarp, Möllarp och Broby. Självklart spelar det inte så stor roll var i Helsingborg din elektriker befinner sig. Alla elektriker har tjänstefordon och kan komma hem till dig nästan var du än bor i Helsingborgstrakten.

Elektriker Helsingborg

I de flesta fall behövs en auktoriserad elektriker

Det är ganska få saker som har med el att göra som du får lösa på egen hand. Det är farligt att arbeta med el. Det handlar inte bara om den risk som du själv utsätter dig för genom att handskas med elinstallationerna. Det handlar även om den risk som en felaktigt utförd installation innebär. Många eldsvådor uppstår på grund av elfel. Dessutom kan det uppstå personskador och skador på elektrisk utrustning.

Även om du tror att du kan utföra en elinstallation själv får du faktiskt inte göra det enligt lag. Elsäkerhetslagen reglerar i detalj vad som gäller kring elinstallationer. I Sverige är det Elsäkerhetsverket som har hand om det praktiska kring auktorisering och register.

Tips: Är du osäker på vilken typ av elarbete som behövs i din bostad? Be en elektriker genomföra ett el-test på bostaden. Det kostar inte mycket och du förbinder dig inte att anlita elektrikern för att åtgärda eventuella fel.

I de flesta fall måste du alltså kontakta din elektriker i Helsingborg om du måste åtgärda något som har med el att göra i bostaden. Det finns några undantag.

Detta får du göra utan att anlita en elektriker

 • Byta en glödlampa
 • Montera en stickpropp
 • Montera en sladdströmbrytare
 • Fixa trasiga skarvsladdar
 • Byta en lamphållare
 • Byta ett eluttag på max 16A om det ligger i en dosa
 • Byta en strömbrytare på max 16A om den sitter i en dosa

Kunniga elektriker i Helsingborg

Olika slags elektriker i Helsingborg

Det kan vara svårt att veta vilken typ av elektriker som är lämpad för uppgiften. Det förekommer många olika begrepp. Alla elektriker utför inte alla typer av jobb. Innan du anlitar en elektriker i Helsingborg bör du kontrollera på Elsäkerhetsverkets hemsida om just den elektriker i Helsingborg som du valt är registrerad för rätt verksamhetsområde. Du som privatperson måste hitta en elektriker som är auktoriserad för kategorin bostäder.

De elektriker som du som privatperson oftast kommer i kontakt med är:

 • Serviceelektriker: Jobbar med existerande installationer men kan även göra vissa utbyggnader.
 • Montör eller installationselektriker: Detta är den vanligaste typen av elektriker som du anlitar för arbeten i bostaden.
 • Svagströmselektriker: Om du behöver hjälp att installera ett speciellt brandlarm eller stöldlarm kan det hända att det utförs av en svagströmselektriker.

Dessutom finns det bland annat industrielektriker, distributionselektriker och kommunikationselektriker.

Vad kostar en elektriker i Helsingborg?

Hur mycket det kostar att anlita en elektriker i Helsingborg beror på två faktorer: arbetskostnaden och materialkostnaden. Arbetskostnaden varierar en hel del beroende på vilken elektriker du anlitar. Störst variation är det ändå i valet av el-material.

Arbetskostnaden för elektriker i Helsingborg brukar i runda svängar ligga på mellan 500 och 700 kronor per timme. Det är inte sällan som ett uppdrag utförs av flera elektriker samtidigt och då räknas timkostnaden per person, men uppdraget blir istället slutfört snabbare.

Innan en elektriker sätter igång och arbetar i din bostad i Helsingborg bör du ha fått in en offert och skrivit avtal. Då vet du på förhand hur mycket arbetet kommer att kosta. Du får dra av 30 procent av arbetskostnaden genom ROT-avdraget.

Du kan hålla materialkostnaden nere genom att välja standardmaterial. Om du föredrar mer exklusiva uttag och strömbrytare med mera kan det egentligen kosta hur mycket som helst, beroende på vilken design och tillverkare du vill ha. För mindre elinstallationer är materialkostnaden ofta hanterbar, men du får räkna med åtskilliga tiotusentals kronor i materialkostnad för en fullständig elinstallation.

Till de dyrare komponenterna hör el-centralen och elmätaren. En fullständig elinstallation kräver också åtskilliga mängder kabel, vilket kan kosta ett par-tre tusen kronor. Underskatta inte kostnaden av övrigt el-materiel som elektrikern behöver för att genomföra elinstallationen. Småsakerna kan tillsammans kosta flera tusen kronor.

Utnyttja rotavdraget för din elektriker i Helsingborg

Tack vare rotavdraget kan du som privatperson sänka arbetskostnaden för att anlita en elektriker med 30 procent. När du anlitar en elektriker i Helsingborg behöver du själv inte göra något för att få rutavdraget. Elektrikern drar av beloppet på fakturan och skickar in uppgiften till Skatteverket.

Du kan hela tiden själv kontrollera hur mycket rotavdrag du har kvar genom att logga in på Skatteverkets hemsida. Varje privatperson har rätt att göra avdrag för upp till 50 000 kronor per år. Tänk på att rutavdraget och rotavdraget använder samma pott så det är 50 000 kronor totalt för bägge avdragen som gäller.

Det finns vissa villkor för att du ska få göra rotavdrag. Bland annat måste din elektriker i Helsingborg vara godkänd för F-skatt och det får inte vara en släkting till dig.

Tänk på detta när du anlitar en elektriker i Helsingborg

 • Kontrollera behörigheten och verksamhetstypen: Anlita aldrig en elektriker som inte är behörig. Kontrollera att det är en auktoriserad elektriker i Helsingborg som du anlitar. På Elsäkerhetsverkets hemsida finns ett register där du lätt kan kontrollera alla elektriker och vilken verksamhetstyp de är godkända för.
 • Begär in offerter: Det kan skilja ganska mycket i pris mellan olika elektriker. Begär in flera offerter och jämför. Uteslut genast alla offerter som inte anger på ett tydligt sätt vad som ingår i priset och vilka tidsramar som gäller.
 • Glöm inte detaljerna: En billig elektriker är inte nödvändigtvis ett bra val. När du jämför offerterna måste du ta ställning till vad som ingår. Givetvis ska du inte betala för något som du inte behöver. Samtidigt vill du inte hamna i en situation där elektrikern missat att ta med något viktigt på fakturan. Då blir det dyrare i slutändan.
 • Skriv alltid avtal: Med ett skriftligt avtal vet du precis vad ni kommit överens om och vad du kan förvänta dig av elinstallationen. Med ett avtal minskar risken för att det dyker upp oväntade kostnader under arbetets gång.