Elektriker Umeå

Umeå är Norrlands största stad och har ett varierat utbud av tjänster. Här finns flertalet elektriker baserade, och de erbjuder olika tjänster inom el. De flesta elektriker har sin bas i stadskärnan, men det finns även aktörer väster och norr om Umeå. Det finns fyra huvudtyper av elektriker, och det är långtifrån alla som jobbar som serviceelektriker, den typ som privatpersoner oftast kommer i kontakt med.

Auktorisation och behörigheter

En elfirma behöver vara auktoriserad. Precis som att jobba som läkare eller advokat, är arbetet som elektriker reglerat. Det innebär att det, i svensk lag, finns definierat vad som krävs för att jobba med yrket. Den som vill bli auktoriserad elinstallatör måste ha år av utbildning och praktisk erfarenhet.

Med det sagt, så är det inte alla som arbetar med el som är auktoriserade. Inom ramen för ett företags egenkontrollprogram kan personer jobba med el på olika sätt, utan att för den delen vara auktoriserade elinstallatörer. Det är dock begränsat vilka typer av elarbeten man kan åta sig, givetvis. Även med en auktorisation finns begränsningar, och man kan vara auktoriserad för att till exempel arbeta med lågspänning, men inte med starkström.

Den som är auktoriserad kan utföra arbeten även privat, det vill säga att det inte behöver ske på uppdrag av en elfirma. Villkoret är då att det inte får vara yrkesmässigt, och det får enbart vara den typ av arbeten som auktorisationen omfattar.

Den som ska anlita en elektriker kan enkelt kolla upp firmans behörighet. Det här görs på Elsäkerhetsverkets e-tjänst Kolla elföretaget. En sökning på ”Umeå” gör att du får fram samtliga elfirmor med ”Umeå” i namnet. En lista presenteras, där du kan läsa mer om vilka typer av arbeten de är godkända att utföra.

 ROT-avdraget

Elarbeten som utförs i en privatpersons bostad omfattas normalt av ROT-avdraget. Det kan vara att dra el, göra nya installationer eller installera golvvärme, till exempel. Avdraget gör att 30 procent av den totala arbetskostnaden kan dras av, upp till maximalt 50 000 kronor per år. Om ni är två som äger bostaden så ökar beloppet från 50 000 kronor till 100 000 kronor per år.

Tidigare subventionerade avdraget 50 procent av arbetskostnaden, men sedan år 2016 är det 30 procent som gäller. Innan avdraget sänktes passade många på – främst i Stockholm och kranskommuner (som är de flitigaste brukarna av ROT) – men även i städer som till exempel Umeå, att låta utföra ett ROT-arbete i hemmet. Det här ledde till att populariteten ökade, och minskade, mycket under bara ett år.

När du anlitar en elektriker så behöver du inte göra något pappersarbete själv för att få ta del av avdraget. Prata med elfirman på förhand, så kommer de att fakturera dig den avdragna summan och sköta all kommunikation med Skatteverket. De behöver ansöka om en utbetalning från myndigheten. En förutsättning för att få detta är bland annat att de är registrerade för F-skatt.

Elarbeten i våtrum

Elarbeten i bad- och duschrum ställer särskilt höga krav på säkerheten, eftersom risken för tillbud är betydligt högre än i andra rum. Tidigare var det inte ens tillåtet att ha ett eluttag i badrummet. Nu är det tillåtet under vissa villkor, bland annat att det ska vara skyddat av jordfelsbrytare och sitta på speciella platser.

Viktigt är alltså att installationerna är anpassade till den höga fuktighetsgrad som råder i våtrum. Om du saknar uttag i badrummet, bör du inte dra in en sladd som är kopplad in i väggen i ett angränsade rum. Risken för olyckor kan vara betydligt högre, i de fall som uttaget inte är skyddat av jordfelsbrytare. Alla elektriska produkter som används i badrummet behöver också vara anpassade just för användning i lite mer fuktiga förhållanden.

Tjänster som erbjuds av elektriker

Många av de elektriker som privatpersoner kommer i kontakt med, och även en stor del av de elektriker som finns i Umeå, arbetar som serviceelektriker. Många firmor fokuserar på att utföra elinstallationer inom till exempel renovering, tillbyggnad, ombyggnad och nyproduktioner.

Vanliga uppdrag kan då till exempel vara:

 • Elarbeten vid renovering, till exempel installationer i kök och badrum.
 • Reparationer och felsökningar.
 • Installation av golvvärme.
 • Installation av vitvaror.
 • Utbyte av elcentraler.
 • Elbesiktningar vid köp av hus eller lokal.
 • Jordning av bostad.
 • Installation av specialbelysning.
 • Installation av elektriska åskskydd.
 • Larminstallationer.
 • Elkonsultation.
 • Och mycket mer.

Vem har ansvar?

I slutändan är det du som är ansvar för att dina elektriska apparater är hela och att de används på rätt sätt. När det kommer till fasta elinstallationer, så beror det lite på. Om du bor i en bostadsrätt är det normalt föreningen som är ansvarig för installationerna som finns i gemensamma utrymmen. Att installationerna i själva bostadsrätten inte är skadade, och att de är fria från slitage, måste den boende hålla koll på. Likaså är det den boendes uppgift att kontakta bostadsrättsförening (eller fastighetsägare, om det är en hyresrätt) om det uppstår något problem med dessa.

När du bor i villa har du, av förklarliga skäl, ett tyngre ansvar för att de fasta elinstallationerna är hela och att de inte utgör någon risk för skador eller olyckor. Köksuttag, elledningar och annan elektrisk utrustning som permanent används på en och samma plats, räknas som fasta installationer.

När du anlitar en elektriker som utför ett jobb hos dig, är det alltid de som är ansvariga för det jobb som utförs. En elektriker kan inte friskriva sig från ansvar när det gäller ett jobb som denne själv har gjort.

Samtidigt kan det finnas förutsättningar som komplicerar situationen. Det kan till exempel vara om kunden köpt materialet själv, och enbart anlitat en installatör för installationen. Skulle det vara fel på själva materialet kan elektrikern rimligen inte bära ansvar för detta, utan det är då till företaget som sålt det bristfälliga materialet som klagomål måste framföras. Samtidigt kan elektrikern möjligen bära visst ansvar, till exempel om det vore uppenbart för en fackman att materialet var bristfälligt.

Om skada på föremål eller person sker till följd av att elektrikern brustit i hanteringen, så är det också elektrikern som ansvarar för detta. Så länge man inte har avtalat om annat, har hantverkare rätt att enbart använda material som de har köpt in själva.

Var finns elektrikerna i Umeå?

Många tiotals elektriker finns i Umeå. De allra flesta är koncentrerade till stadskärnan, men flertalet aktörer är baserade även utanför stadskärnan. Även de som bor ett antal mil från Umeå, behöver nödvändigtvis inte betala hög reseersättning när de anlitar en elektriker. Detta eftersom aktörer även finns i mindre samhällen en bit från staden.