Elektriker Norrköping

Många elektriker har Norrköping som bas. De flesta finns i centrala delarna av staden, men några finns även i Norrköpings ytterkanter. Till exempel finns det en i Åby, och en strax söder om Hageby. Det här bäddar för en sund konkurrens och en möjlighet att ta in flera offerter, och jämföra dem, inför ett större projekt.

Rotavdrag

Rotavdraget innebär att den son är privatkund enbart betalar 70 procent av arbetskostnaden på elarbeten (och andra husarbeten) som utförs i bostaden. Resterande 30 procent subventioneras och kvittas mot skatt som du har betalat in under året.

Regelverket kring ROT innefattar de flesta elarbeten. Det kan till exempel handla om fasta installationer, byte av gamla elledningar eller reparationer som inbegriper el. Prata med din elektriker på förhand, för att säkerställa att avdraget kan nyttjas.

Villkor som behöver uppfyllas är bland annat:

  • Arbetet måste utföras i din bostad, eller i till exempel en sommarstuga som du äger och vistas i.
  • Du måste ha fyllt 18 år.
  • Du måste ha betalat in tillräckligt mycket skatt under året, för att arbetskostnaden ska kunna kvittas mot något.
  • Du ska vara privatkund.

Att använda avdraget är enkelt, och du behöver inte göra något pappersarbete. Elektrikern håller i all kommunikation med Skatteverket, och fakturerar dig ett pris med avdraget inkluderat. Tänk på att rotavdraget inte gäller materialkostnader, utan enbart arbetskostnader.

Med tanke på att arbetskostnaderna utgör den största delen av räkningen, kan prisreduceringen bli betydande. Statistik från Skatteverket visar att boende i Norrköping är ganska flitiga brukare av avdraget, men inte i närheten lika flitiga som kommuner som Danderyd och Lidingö, som ligger uppe i toppen.

Låt en behörig elinstallatör göra jobbet

Det kan locka att göra vissa arbeten på egen hand. Och en del enklare elarbeten får man faktiskt göra själv. De flesta uppgifter är dock något som bör lämnas åt en behörig elektriker att utföra. Bristande kunskaper kan leda till direkt livsfara för den som gör jobbet, och felaktiga installationer kan leda till risker för de som vistas i lokalen där de finns.

Om skador skulle ske på egendom, kan det bli svårt att få ut pengar från försäkringsbolaget. Ofta krävs att arbetet ska vara ”fackmannamässigt utfört” om en utbetalning skall ske.

Viktigt är också att kontrollera att elektrikern du anlitar är behörig. I Norrköping finns gott om aktörer att välja mellan. Bra är att göra en kort granskning av elfirman du planerar att anlita. Läs mer om detta längre ned, under ”behörigheter”.

Ansvar

Det är i slutändan du som är ansvarig för att dina elektriska apparater används på rätt sätt, och att det är hela. Vad gäller fasta elinstallationer, är det vanligt att det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som är ansvarig för installationer i allmänna utrymmen, om du bor i lägenhet. Du som boende har ett ansvar för att se till att installationerna i själva bostaden är fria från skador och slitage. Om de inte är det, skall fastighetsägare eller bostadsrättsförening kontaktas, så att felen kan åtgärdas.

Om du bor i egen villa, är du – enligt lag – ansvarig för att se till att de fasta elinstallationerna inte utgör någon risk för skador eller olyckor. Till fasta elinstallationer hör till exempel uttag i köket, elledningar i väggarna och andra installationer som används permanent på en och samma plats.

Samma ansvarsregler gäller normalt om du hyr ett hus under en längre period. Dock kan avtalet mellan dig och hyresvärden ändra på ansvarsfördelningen. Planerar du att köpa ett hus, är det bra att låga någon genomföra en besiktning. Läs mer om detta under rubriken nedan.

Besiktning

Som nämnt ovan bör du låta en elbesiktning utföras innan du köper ett hus. Köper du en äldre fastighet, kan den ha elinstallationer som är lika gamla som fastigheten. Att hitta auktoriserade besiktningsmän i Norrköping görs enklast genom en sökning på Svenska brandskyddsföreningens hemsida.

Om du ska köpa ett hus är det även bra att begära handlingar från säljer som rör elinstallationerna. Vem har utfört installationerna? Har det tillkommit nya installationer? Golvvärme och infällda spotlights är exempel på installationer som inte sällan sker i efterhand. I slutändan är det du som är ansvarig för att elinstallationerna är säkra och att de inte utgör någon risk, precis som nämnt under rubriken ovan.

Behörigheter

Innan du anlitar en elektriker bör du kontrollera att denne är godkänd och att dokumentation sker på rätt sätt. Om så inte är fallet, kan det bli problem med såväl garanti som försäkring. Stöter du på en elektriker som inte är behörig, men som ändå utför jobb, uppmanar Elsäkerhetsverket till att man ska göra en polisanmälan.

Saker som F-skatt och att det inte finns några skatteskulder är även det bra att kolla upp. Det finns dock exempel på elfirmor som har uppfyllt detta, men som ändå har utfört installationer utan behörighet.

Att kolla upp behörighet är enkelt och görs enklast på Elsäkerhetsverkets hemsida. Du kan söka på företagsnamn, organisationsnummer eller ID-nummer. Du kan även skriva in ”Norrköping” för att snabbt få fram bolag som har det i namnet och är baserade i staden. När sökningen är gjord får du fram vilka verksamhetstyper de utför elinstallationsarbete inom.

Bra att känna till är att det inte kallas för behörighet längre, även om man ofta säger det i vardagligt tal. Sedan sommaren 2017 ändrades reglerna, och elinstallatörer är nu auktoriserade istället för behöriga.

Elarbeten i våtrum

Om elarbeten ska ske i våtrum, är det särskilt viktigt att kontrollera att elinstallatören är auktoriserad. Detta eftersom riskerna för elolyckor är större i bad- och duschrum. Förut var det förbjudet att ha eluttag i badrum ­– idag får de placeras på särskilda platser i ett badrum, och uttaget måste skyddas av en jordfelsbrytare samt vara skyddsjordat. En auktoriserad elektriker har koll på var uttagen ska placeras.

Om badrummet inte har ett eluttag, ska du inte dra in en ansluten skarvsladd från ett annat rum. Det här kan innebära fara, då risken finns att uttaget som ligger utanför badrummet inte är skyddat av en jordfelsbrytare. Gemensamt för elektriska produkter i badrummet, är att de måste vara anpassade för att klara av de höga fuktighetsgraderna.