Elektriker Borås

Bor du i hyresrätt i Borås är det först och främst fastighetsförvaltaren eller fastighetsbolaget som ska kontaktas om du har problem med elen eller vill installera något i lägenheten. Bor du i bostadsrätt eller villa kan du anlita en elektriker direkt. En del installationer och åtgärder får genomföras på egen hand medan det vid andra åtgärder krävs att en elektriker genomför jobbet.

Vad gäller kring rotavdrag? Vad får du göra själv och när måste en elektriker anlitas? Vem har ansvar för elinstallationer i ditt hem? Svaren presenteras nedan.

Rotavdrag – Vad gäller?

Enbart för arbetskostnad

Om en elektriker anlitas brukar den största kostnaden vara för arbetet. Det är även denna del som rotavdrag går att få för. Avdrag gäller alltså inte materialkostnaden. På fakturan som du får efter utfört arbete ska det därmed framgå hur stort belopp som är material, arbete samt rotavdrag på detta.

50 000 kr per person

Avdrag får ske med 30 % av arbetskostnaden upp till 50 000 kr per år. Detta per vuxen person som är skriven i bostaden. Det går däremot att använda sitt rotavdrag även för arbete i bostäder där ens föräldrar bor.

Inklusive rut och rot

Totala summan på 50 000 kr gäller för rut och rot tillsammans. Vill du veta hur mycket du använt kan detta ses på Skatteverket.se genom att logga in med mobilt Bank-ID.

Kompetens – Vad krävs?

Göra arbetet själv?

De flesta elarbeten i ett hem måste utföras av auktoriserad elektriker. Av alla hantverksjobb som kan utföras i ett hem är det nämligen enbart elarbeten som har detta krav. Det gäller däremot inte alla arbeten.

För det första får enbart arbeten utföras som du har kompetens för. Men som exempel behöver du inte ringa elektriker för att byta en lampa, reparera skarvsladdar och montera sladdströmbrytare. På Elsäkerhetsverket finns listor på vad man kan göra och vad man inte får göra.

Är du osäker? Ring en elektriker och fråga. Därmed kan du även fråga vad de skulle ta i pris för att utföra jobbet.

Kontrollera elektrikers kompetens

Det finns ett flertal elektriker i Borås vilket innebär att du har möjlighet att både jämföra priser, tillgänglighet och service. Men det allra viktigaste är att kontrollera att de har korrekt kompetens och rätten att få utföra vissa arbeten. Även detta sker via Elsäkerhetsverkets hemsida.

Sök upp tjänsten ”Kolla elföretag” och ange där företagets namn, ID-nummer alternativt organisationsnummer. Därmed kan du se inom vilka områden som elektrikern har rätten att arbete enligt myndigheten.

Totalentreprenad – Vad innebär det?

Anlita elektriker

Ska enbart golvvärmen installeras eller elen dras om i hallen? Då kan du kontakta en valfri elektriker från Borås för att få offert på arbetet. Så länge det enbart är el-jobb är detta enklaste vägen. Är det inte ett större jobb behöver inte ens någon prisjämförelse ske. Men kontrollera alltid kompetensen (se ovan).

Hitta elektriker

Enklaste sättet att hitta elektriker i Borås är att använda Google eller digitala ”telefonkataloger”. Med en snabb sökning visas karta över centrala Borås och de elektriker som finns i denna stad. Dessutom visas kontaktuppgifter så man snabbt kan nå dem.

Bor du i bostadsrättsförening kan det vara fördelaktigt att fråga styrelsen om någon speciell elfirma brukar anlitas. Det finns inget krav att anlita samma firma men genom detta kan man få goda referenser och en elektriker som tidigare gjort arbeten i andra hus i samma förening.

Anlita byggföretag

Vid ett större projekt kan det vara smidigare att kontakta ett byggföretag. Dessa tar övergripande ansvar för projektet och ser till att passande hantverkare utför arbetet korrekt. De kan antingen ha egna hantverkare anställda inom de olika inriktningarna alternativt ha samarbete med elektriker, snickare, plattsättare m.m. i Borås som därmed kommer och utför de aktuella jobben.

Om det är mer än enbart ett enda el-jobb finns fördel att söka efter ett byggföretag som därmed kan ta totalentreprenad över arbetet.

Kostnad – Vem har ansvar & vem betalar?

Hyresrätt

Det kommunala bostadsbolaget heter AB Bostäder i Borås. Utöver det har bland annat Ullsaxen, Fristadsbostäder, Riksbyggen m.fl. hyresrätter i staden.

Om du upptäcker att ett eluttag eller en ledning är trasig är det fastighetsbolaget du i första hand ska kontakta. Generellt är det fastighetsförvaltaren som sköter dessa åtgärder. Ska fasta installationer ske behöver förvaltaren kontaktas då detta aldrig får ske på egen hand.

Bostadsrätt

I en bostadsrätt har du generellt ansvar för alla installationer och behöver därmed på egen hand kontakta en elektriker för att få detta genomfört. Vid vissa installationer kan det däremot krävas ett godkännande från bostadsrättsföreningen.

Villa

I en villa har du hela ansvaret själv vilket därmed även betyder att hela kostnaden alltid betalas av dig. Däremot kan självklart försäkringen ge ersättning vid skador.

Försäkring

Oavsett hur du bor bör du ha en hemförsäkring. Bor du i bostadsrätt bör även bostadsrättstillägg tecknas och som villaägare behövs villaförsäkring. Skulle det bli en brand i villan är det nämligen villaförsäkringen som ersätter skador på byggnaden.

Garanti

Hör alltid med den elektriker som anlitas hur lång garanti som ges på utfört arbete. Skulle ett problem uppstå inom denna tid, och det klassas som garantiärende, ska åtgärder ske utan att någon extrakostnad uppstår.

Akutlistan – Hjälp när det behövs

När elen försvinner eller vattnet sprutar vill man hitta nummer snabbt till hantverkare som har jourtider och snabbt kan komma på plats. Ett tips är därför att skapa en ”Akutlista”.

Sök upp elektriker, rörmokare och låssmed i Borås som har jourtid. Skriv ner deras kontaktuppgifter samt vilka tider på dygnet de kan nås. Denna akutlista förvaras sedan tillsammans med ficklampa exempelvis i köket. När problemet uppstår vet du direkt var hjälpen går att hitta.