ESA 19

Elsäkerhetsarbetet består av många olika delar men vem ansvarar egentligen för vad? Det är grunden i Elsäkerhetsanvisningarna (ESA 19) som är ett hjälpmedel för att klarlägga vad rollerna på arbetsplatsen innebär. Det är ett krav i Arbetsmiljölagen och finns även tolkat i branschstandarden SS-EN 50 110-1.

Utbildning inom ESA 19

Det är bra för alla som arbetar på elanläggningar att gå en tvådagars kurs/utbildning i ESA 19. INSU är en godkänd utbildningssamordnare inom detta område och deras kursledare har själva erfarenhet från branschen. De vet därmed vilka tips de ska lära ut för att underlätta kursdeltagarnas arbetsdagar framöver. Kursen avslutas med ett slutprov som ger dig ett personligt intyg vid godkänt resultat.

Vad lär jag mig på en ESA 19-kurs?

En ESA 19-kurs tar upp hur organisationer kan arbeta med ansvars- och arbetsplanering på ett strukturerat sätt. Kurserna brukar fokusera mycket på hur man kan komma fram till vem som ska ha olika ansvarsområden. Hur kan man tydliggöra detta, både internt inom organisationen och till utomstående parter?

Varför finns det säkerhetsanvisningar?

Elsäkerhetsanvisningar (ESA) finns för att säkerställa att arbete med elektriska anläggningar görs på ett säkert sätt. Det är ett krav enligt Arbetsmiljölagen att arbetsgivare ska ha tillräcklig kunskap om elsäkerhet och att arbetstagare ska ha utbildning i elsäkerhet för att undvika olyckor och skador.

Elsäkerhetsanvisningarna syftar till att ge riktlinjer och regler för hur arbete med elektricitet ska utföras på ett sätt som minimerar riskerna för skador och olyckor. ESA 19 är en av dessa anvisningar och fokuserar på elsäkerhet vid arbete med elanläggningar. Genom att följa ESA minskar risken för elolyckor och främjar en säker arbetsmiljö för alla som arbetar med elektricitet.

Fördelar med att utbilda sig inom elsäkerhet

Att utbilda sig inom elsäkerhet är en viktig investering både för individen, arbetsplatsen och samhället. Här följer några fördelar:

1. Säkerhet på arbetsplatsen

En utbildning inom elsäkerhet ger en ökad medvetenhet om farorna med elektricitet. Detta kan minska skador och olyckor på arbetsplatsen, vilket i sin tur kan spara både tid och pengar för företaget.

2. Personlig säkerhet

Att ha kunskap om elsäkerhet kan också öka din personliga säkerhet. Du kan till exempel undvika farliga situationer inte bara på arbetsplatsen, utan även i hemmet.

3. Ökad efterfrågan på arbetsmarknaden

Elsäkerhet är ett viktigt område för många företag och organisationer. Genom att ta en utbildning inom ämnet kan du öka dina jobbmöjligheter och göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det brukar också ge ett lönelyft eftersom kunskaperna är efterfrågade. Unionen har satt ihop en guide för lönekriterier som ligger till grund för din lön. Där är just utbildning ett av kriterierna.