Kontroll före idrifttagning

Kontroll före idrifttagning är en viktig del av elsäkerheten. Det handlar om att säkerställa att en elanläggning är säker att använda innan den tas i drift. Genom att utföra en kontroll före idrifttagning kan man minimera riskerna för skador och olyckor och främja en säker arbetsmiljö för alla som arbetar med elektricitet. Läs vidare för att lära dig mer om vad en kontroll före idrifttagning innebär, var du kan utbilda dig inom området och vilka fördelar det kan ge.

Vad är kontroll före idrifttagning?

Kontroll före idrifttagning handlar om att kontrollera att elanläggningen är säker och fungerar på rätt sätt. Det är lag på att en kontroll ska ske innan den tas i bruk eller efter anläggningen har kompletterats. Det här arbetet ska även dokumenteras. I kontrollen ingår mätningar och olika kontroller. En utbildning inom kontroll före idrifttagning av en seriös aktör som INSU är det bästa sättet att säkerställa att alla medarbetare känner sig trygga med sina roller och dagliga arbetsuppgifter.

Vad är riskerna vid en idrifttagning?

När det gäller att ta en anläggning i drift finns det alltid vissa risker som kan uppstå. Det är viktigt att identifiera och hantera dessa risker för att minska risken för olyckor och skador på människor och utrustning. Här är några exempel på potentiella risker vid en idrifttagning:

  1. Tekniska problem - Innan en anläggning tas i drift är det viktigt att säkerställa att all utrustning fungerar som den ska. Om det finns tekniska problem kan det resultera i stillestånd, förseningar eller till och med skador på utrustningen.
  2. Mänskliga fel - Den mänskliga faktorn kan också leda till problem vid en idrifttagning. Det kan handla om att personalen inte har tillräcklig kunskap eller erfarenhet, att de inte följer instruktioner eller att de är trötta eller distraherade.
  3. Miljörisker - Vissa anläggningar kan utgöra en risk för miljön om något går snett. Det kan handla om utsläpp eller läckage av olika ämnen.

Kartläggning av elolyckor

Elsäkerhetsverket har satt ihop en kartläggning av elolyckor där analyserar och följer upp olyckor som skett samt går igenom hur de kan undvikas framöver.