Elsäkerhet – Utbildning & kurser

Är du intresserad av att gå en elsäkerhet-utbildning? Att utbilda sig inom el och säkerhet innebär att du får bred kompetens inom området med hjälp av både praktiska och teoretiska moment. Vi har gjort en sammanställning över olika utbildningar inom el och säkerhet. Insu erbjuder elsäkerhet-utbildning både för dig som inte är utbildad elektriker och för dig som vill vidareutbilda dig inom yrket. Det är ett auktoriserat företag som har ett brett kursutbud inom el och säkerhet. Men det finns fler utbildningar och lärosäten på marknaden, vilket vi presenterar i vår guide nedan.

Elsäkerhet vid arbete

Insu

Gå en kurs i elsäkerhet vid arbete (EvA) hos Insu och få lärdom i hur du minimerar riskerna vid elarbeten. Hos Insu kan du förvänta dig utbildning av högsta kvalitet - alla kurser och utbildningar leds nämligen av lärare som själva har lång arbetslivserfarenhet inom elbranschen. I denna lärorika kurs får du lära dig om alla regler och lagar som tillämpas vid elsäkerhetsarbete. Du får bland annat kunskap i olika arbetsmetoder, övningar i riskbedömning och hur man agerar vid elolycksfall. Allt kursmaterial är framtaget tillsammans med Installatörföretagen som grundar sig på Arbetsmiljölagen, Branschanvisningen EvA och standarden SS-EN 50 110-1 utgåva 3. Kursen avslutas med ett kunskapsprov och vid godkänt resultat får du ett kursintyg.


 • Målgrupp: Personal som arbetar i elektriska starkströmsanläggningar
 • Pris: Från 1730 kr exkl. moms
 • Omfattning: 1 dag
 • Var: Stockholm, Göteborg, Malmö mfl.
 • Distans: Ja, läs mer på Elsäkerhet vid arbete (Live via webben)

Presto

Gå en givande dagskurs hos Presto och utbilda dig inom elsäkerhet vid arbete. Målet med kursen är att du ska få god kunskap i hur du utför vanligt förekommande elarbeten på ett säkert och korrekt sätt. Under kursen får du lära dig om de olika kraven som finns enligt Elsäkerhetsverket föreskrifter och hur dessa krav uppfylls genom användning av Svensk Standard SS-EN 50110-1. Du får också genomgång i bland annat skötselåtgärder och underhåll, riskhantering, funktioner i en elsäkerhetsorganisation och exempel på olycksfall. Kursen lämpar sig väl för dig som arbetar som elektriker eller servicetekniker i dagsläget och som vill lära dig mer om elsäkerhet.


 • Målgrupp: Elektriker, servicetekniker
 • Pris: Ca. 4 400 kr
 • Omfattning: 1 dag
 • Var: Distans

Nuvab

Nuvab erbjuder en berikande 1-dagars utbildning i elsäkerhet vid arbete. För att du ska kunna utföra elarbeten på ett säkert sätt, är det relevant att gå denna kurs för att lära dig mer. Under kursens gång får du lära dig om mer om olika risker som förekommer i elarbeten och hur dessa kan minimeras. Kursen behandlar även exempel på olycksfall och rutiner vid elarbeten. Du får också genomgång i lagar och regler inom elsäkerhet och kontroll före idrifttagning. Kursen passar för dig som utför elarbeten som inte kräver behörighet.


 • Målgrupp: Personer som utför elarbeten
 • Pris: Från 3000 kr
 • Omfattning: 1 dag
 • Var: Holsbybrunn

Fluxio

Arbetar du med ett jobb som innebär elektrisk fara? Lär dig mer om hur du arbetar säkert genom kursen elsäkerhet vid arbete hos Fluxio. Kursen hålls under 1 dag och kan bokas på flera platser runt om i Sverige. Under kursen får du bland annat kunskap i föreskrifterna kring elsäkerhet vid arbete och hur planering och organisation inför elarbeten går till. Du får också lära dig mer om hur du utför en riskbedömning, olika arbetsmetoder och vilka roller och funktioner som förekommer vid arbete med el. Kursen passar för dig som planerar eller deltar i olika elarbeten.


 • Målgrupp: Personer som utför elarbeten
 • Pris: Ca. 3900 kr exkl. moms
 • Omfattning: 1 dag
 • Var: Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå

Elsäkerhetsledare

Insu

Vill du bli elsäkerhetsledare har Insu en endagskurs där du får kompetenser och färdigheter i arbetet som elsäkerhetsledare på arbetsplatsen. Du lär dig bland annat att bedöma elrisker som kan uppkomma på arbetsplatsen, samt hur du genomför en riskanalys. Du får också kunskap i tekniska krav, märkningar och symboler som används i arbetet samt vilken skyddsutrustning som ska användas vid utförande. Kursen syftar också till att ge kunskap om olika säkra frånskiljningssätt och hur du som ledare kan garantera säkerhet vid ett elarbete. Du ska ha grundläggande kunskap i skötselföreskrifterna för att kunna anmäla dig till kursen. Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Vid godkänd kurs erhålls ett personligt intyg.


 • Målgrupp: Personal som utses till elsäkerhetsledare och som vill vidareutveckla sin elsäkerhetskompetens.
 • Pris: Från 4 400 kr exl moms
 • Omfattning: 1 dag
 • Var: Stockholm, Göteborg, Malmö
 • Distans: Nej

Trainor

På Trainor kan du utbilda dig till elsäkerhetsledare på distans. Målet med kursen är att få kunskap om relevanta föreskrifter och standarder samt genomföra riskanalys. Andra moment i kursen är att kunna förstå delegeringar samt välja lämpliga arbetsmetoder. Du får även en förståelse för vilka krav och egenskaper som ställs på en elsäkerhetsledare. I kursen ingår främst teoretiska moment, men även övningar i exempelvis riskhanteringar, bedöma säkerhetsavstånd och andra viktiga punkter som ingår i arbetet som elsäkerhetsledare. Ett skrifligt prov hålls som en avslutande del i kursen. För att delta i kursen behöver du ha relevant grundutbildning och arbeta som elektriker i dagsläget.


 • Målgrupp: Elektriker, arbetsledare inom industri eller distributionsföretag, installatörer
 • Pris: Ca. 5 350 kr
 • Omfattning: 1 dag
 • Var: Distans

Elinstallationsreglerna

Insu

Behöver du ha koll på regler kring elinstallation? Gå en kurs och lär dig elinstallationsreglerna på Insu. Utöver att lära dig om de elinstallationsregler som finns får du även kunskap om starkströmsföreskrifter, riskanalys och de krav som finns. Målet med kursen är att du ska förstå relevanta begrepp, hitta i standarden samt veta vad som ska skyddas av jordfelsbrytare. Du får också kunskap i grundläggande samt tillkommande krav rörande särskilda utrymmen. Insu har själva tagit fram elsäkerhetshandboken som du kommer att använda unders kursens gång. För att ha behörighet att gå kursen ska du ha god erfarenhet av elinstallationsarbete.


 • Målgrupp: Personer som utför elinstallationer eller förändringar på befintliga installationer
 • Pris på plats: Från 4 400 kr exl moms
 • Pris på distans: Från 2 250 kr exkl moms
 • Omfattning: 1 dag
 • Var: Stockholm, Göteborg, Malmö (m.fl)
 • Distans: Ja

Presto

Presto erbjuder en kurs där du lär dig om elinstallationsreglerna som är nödvändiga för att kunna arbeta som elinstallatör. I kursen får du ta del av de regler som tillämpas enligt Svensk Standards gällande elinstallationer för lågspänning. Du ska efter avslutad kurs ha kunskap i hur man följer elinstallationsreglerna. Du får lära dig om vilka krav som finns i föreskrifter i senaste upplagan av standarden. Dessa föreskrifter behandlar krav som ställs när man ändrar befintlig elanläggning eller vid bygge av ny elanläggning. Det finns inga krav på förkunskaper för att delta i denna kurs och du kan välja om du vill utföra kursen på plats eller på distans.


 • Målgrupp: Personer som arbetar med elinstallationer, exempelvis elektriker eller elinstallatörer
 • Pris: Ca. 4 900 kr
 • Omfattning: 1 dag
 • Var: Gävle, Distans
 • Distans: Ja

Kontroll före idrifttagning

Insu

För att veta om elanläggningen är säker och fungerar behöver en elinstallatör genomföra en kontroll innan. På Insu kan du gå en kurs i kontroll före idrifttagning för att lära dig om detta. I kursen lär du dig hur varje installation och montage ska inspekteras under uppbyggnad eller komplettering. Du lär dig också hur kontrollen ska dokumenteras på ett korrekt sätt. Ett moment i kursen är att ihop med andra kursmedlemmar genomföra ett grupparbete som handlar om kontroll av olika typer av anläggningar. För att delta i kursen behöver du ha grundläggande kunskaper i utförandeföreskrifterna och erfarenhet från elinstallationsarbete. Inför kursen behöver du köpa handboken ”Kontroll före idrifttagning” som även finns som e-bok.


 • Målgrupp: Personer som ansvarar för kontroll av anläggning efter färdigställande
 • Pris: Från 2 800 kr
 • Omfattning: 1 dag
 • Var: Stockholm, Göteborg, Malmö mfl.
 • Distans: Ne

Presto

I kursen Kontroll före idrifttagning på Presto får du lära dig om de olika stegen som görs i en kontroll av en elanläggning innan den kan sättas i drift. Målet med kursen är att du ska ha kunskap i hur en kontroll ska genomföras samt om kraven på kontroll gällande föreskrifter. Du får också vägledning i hur dokumentationen kan genomföras. Utöver detta får du även kunskap i vem eller vilka som ska göra kontrollen. Kursen passar dig som arbetar som elektriker eller som ska utföra denna typ av kontroller, eller för dig som ska arbetsleda personal inom detta. Kravet för att du ska vara behörig för kursen är att du ska ha grundläggande vana vid att jobba i elektriska anläggningar.


 • Målgrupp: Elektriker, arbetsledare inom kontroll av elanläggning
 • Pris: Ca. 4 900 kr
 • Omfattning: 1 dag
 • Var: Göteborg, Malmö, Helsingborg m.fl
 • Distans: Ja

Vanliga frågor och svar

Vad är elsäkerhet?

Elsäkerhet innebär att man minimerar risker genom att alltid genomföra en riskbedömning innan ett elarbete kan utföras. Elsäkerhet regleras av olika regler, eller så kallade föreskrifter, som beskriver hur man ska arbeta med el för att ingen ska komma till skada. Läs mer på Elsäkerhetsverket.

Vad är Elsäkerhetsverket?

Elsäkerhetsverket arbetar för hög elsäkerhet – det vill säga störningsfri el. De utför tillsyn och marknadskontroll samt arbetar fram föreskrifter och allmänna råd för elarbete på nationell och internationell nivå. Syftet med att utföra tillsyn på olika arbetsplatser är att förebygga skador på person och egendom.

Vilka lagar reglerar elsäkerhet?

De lagar som reglerar elsäkerhet är bland annat Arbetsmiljölagen och Elsäkerhetslagen. Så fort det finns en risk för elektrisk fara träder dessa lagar in och reglerar vad du får och inte får göra. Det finns en rad andra lagar som du ska ta hänsyn till när det kommer till elsäkerhet, du kan läsa mer om detta på Arbetsmiljöverket.

Vad är elsäkerhetsledarens uppgift?

Elsäkerhetsledarens uppgift är att se till så att elarbete utförs på ett säkert sätt på en elanläggning. Han eller hon ska också försäkra sig om att medarbetarna förstår sina arbetsuppgifter, vilka risker de kan innebära samt kunna vidta skyddsåtgärder. Elsäkerhetsledaren ska även se till så att alla regler och föreskrifter följs till punkt och pricka.

Vad får man göra själv när det kommer till elsäkerhet?

För att utföra arbeten mindre arbeten inom elsäkerhet behöver du försäkra dig om att du har tillräckligt med kunskap, annars bör du kontakta någon som arbetar med elinstallationer. Detta kan du göra själv:

 • Byte av trasig propp i hemmet
 • Byte av lamphållare
 • Byte av glödlampor
 • Montering av sladdströmbrytare samt stickproppar
 • Lagning av trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byte av strömbrytare (högst 16 A)
 • Byte av vägguttag (högst 16 A)

Var kan jag hitta lediga jobb som elektriker?

Söker du nytt elektriker-jobb? På Elektrikerjobb.nu kan du hitta en uppsjö av lediga jobb som elektriker runt om i landet. Idag finns ett stort behov av kompetenta elektriker och du kan se fram emot en arbetsmarknad med goda anställningsmöjligheter. När du kollar runt på olika arbetsbeskrivningar får du bra koll på vilka arbetsuppgifter som utförs under en vanlig dag som elektriker.