Elektriker i Bolidens koppargruva använder AR

Elektriker i Bolidens koppargruva använder AR

När ett större elfel uppstår i Bolidens koppargruva Aitik tar gruvans elektriker på sig sina AR-glasögon. AR står för Augmented Reality. Det är ett sätt att ”förstärka” verkligheten, till exempel genom ett par speciella glasögon eller mobiltelefonen. Med hjälp av den nya tekniken kan användaren integrera video, bild, ljud, grafik och GPS-data i den miljö där man befinner sig.

Bolidens elektriker kan med hjälp av AR ta hjälp av experter som finns på annan plats. Det kan vara en expert som befinner sig några mil bort eller egentligen hur långt bort som helst. Ibland sitter experten i USA.

Med hjälp av AR-glasögonen skickas bilddata direkt till experten som kan följa händelseförloppet på sin datorskärm. Därefter ger experten elektrikern instruktioner som blir synliga direkt framför ögonen. ”Mät där”, kan experten säga och elektrikern förstår på en gång vad som ska göras.

Stor nytta

Tack vare den nya tekniken hoppas Boliden att man ska kunna kapa stopptider i framtiden. Det behöver samtidigt inte bara handla om ett akutläge för att det ska vara intressant. Praktikanter och nyanställda kan få bra vägledning av mer erfarna medarbetare tack vare AR-glasögonen. Det är mycket praktiskt i en gruva där det kan ta 45 minuter att ta sig från den ena änden till den andra med bil. Det möjliggör även för gravida montörer att kunna vara i tjänst trots att de inte får vistas nere i gruvan.