Dyrare med nya uttag för taklampor?

Dyrare med nya uttag för taklampor?

I april 2019 börjar den nya standarden för uttag för taklampor att gälla i EU. Den nya standarden innebär att stickproppen för taklampor får ett nytt utseende. Alla taklampor som följer den nya standarden kommer att vara jordade.

Det kan komma att medföra ökade kostnader för de hus som inte är jordade. Om en ny taklampa införskaffas i en sådan bostad måste en elektriker anlitas för att jorda huset först. Utifall den gamla lampan skulle gå sönder är det inte bara att byta stickproppen. Först måste huset jordas. Samtidigt kan det vara en god anledning att se över husets elinstallation.

Nya hus måste ha det nya uttaget

Beslutet om en ny standard för uttag för taklampor inom EU togs redan 2009 men det är först i april 2019 som övergångsperioden löper ut. Det innebär inte att hela marknaden kommer att omskakas. Det finns inga krav på att gamla lampor måste bytas ut. Däremot måste alla nybyggda hus förses med det nya uttaget.

Om man har en gammal lampa som går sönder kan man också behöva byta ut hela uttaget eftersom de gamla uttagen är på väg att fasas ut. Elektriker tror dock att det kommer att gå att hitta gamla uttag på marknaden under en överskådlig framtid.