By klarar sig på sol- och vindenergi

By klarar sig på sol- och vindenergi

Byn Simris utanför Simrishamn kan försörja sig helt och hållet på egen el. Tio veckor om året kopplas Simris bort från elnätet. Då drivs de 150 hushållen enbart med el från det egna vindkraftverket och ett antal solpaneler. Dessutom har några av byborna egna solpaneler. Om elkraften inte skulle räcka till finns ett biodieselaggregat som backup.

Kopplas bort från det nationella nätet även på vintern

Simris ingår i ett experiment som elbolaget Eon genomför. Det går ut på att testa ny teknik för att få bort sårbarheter i elnätet. När byn kopplas från elnätet går den i ö-drift, som det heter. Byn går in i ett sådant läge var femte vecka, även på vintern. Hittills har försöket gett goda resultat och byinvånarna märker inte ens av när byn kopplas bort från elnätet. Tanken är att man ska hitta ett fungerande sätt att göra elnätet mindre sårbart. Om det skulle uppstå störningar kan de delar som drivs som ö-drift lätt kopplas bort för att inte påverkas av störningarna.

Alla kan prova självdrift

Den som har villa kan redan idag prova att bli i varje fall delvis självförsörjande på el. Genom att installera egna solpaneler kan en stor del av elbehovet täckas med egen elproduktion. Tänk bara på att anlita en certifierad elektriker så att installationen bli säker. Genom ROT-avdraget minskar installationskostnaderna och dessutom kan man få skattereduktion för överskottsel på upp till 18 000 kronor per år.